17 czerwca 2024
Aktualności

Apelują do ministra o korzystne zmiany dla regionu tarnowskiego

Łukasz Zaborowski – Instytut Sobieskiego, Ryszard Nejman – Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie oraz Michał Kisilewicz – Centrum Transferu Technologii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie wystosowali list otwarty do do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczący dołączenia wschodniej części województwa małopolskiego do instrumentów rozwojowych dedykowanych Polsce Wschodniej. W efekcie tej zmiany, region tarnowski mógłby liczyć na zdecydowanie większe pieniądze m.in. na inwestycje.

Podczas gdy wartość PKB per capita dla regionu metropolitalnego Krakowa znacząco przewyższa średnią dla kraju to w pozostałych podregionach województwa wartość wskaźnika plasuje się na poziomie od 74% (podregion oświęcimski) aż do niespełna 57% (podregion nowotarski). Szczególnie niekorzystna sytuacja jest w podregionach położonych we wschodniej części województwa małopolskiego tj. tarnowskim (63%), nowosądeckim (66%) i wspomnianym nowotarskim. Wskaźniki te plasują wyżej wymienione podregiony wśród 9 najsłabszych gospodarczo podregionów Polski, z której to dziewiątki wszystkie pozostałe podregiony znajdują się w województwach objętych wsparciem dedykowanym Polsce Wschodniej – czytamy w liście. – Niskiej wartości PKB na mieszkańca towarzyszą inne niekorzystne wskaźniki jak niewielka wysokość nakładów inwestycyjnych na mieszkańca czy deficyty w wyposażeniu w infrastrukturę wyższego rzędu Tarnowa i Nowego Sącza względem innych ośrodków miejskich o porównywalnej wielkości. Niestety z uwagi na wysoką średnią wartość PKB per capita dla województwa małopolskiego (znacznie zawyżoną przez Krakowski Region Metropolitalny) podregiony tarnowski, nowosądecki i nowotarski pozbawione są wsparcia adekwatnego do potrzeb, i pod względem wskaźników gospodarczych coraz bardziej odstają od średniej krajowej.

Autorzy w liście zwracają się z apelem o wypracowanie rozwiązań które wsparłyby rozwój całych podregionów tarnowskiego, nowosądeckiego i nowotarskiego – jako
podregionów o strukturze społeczno-gospodarczej odpowiadającej regionom Polski Wschodniej (np. poprzez podział Województwa Małopolskiego na dwie jednostki NUTS-2), a w dalszej perspektywie rozważenie głębszej reformy polityki rozwoju kraju, która uwzględniałaby narastające dysproporcje wewnątrz województw na terenie których znajdują się silne ośrodki metropolitalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.