30 maja 2024
Aktualności

Emeryci coraz częściej dorabiają

Emeryci są coraz bardziej aktywni na rynku pracy. Chcą dorobić i korzystają z dobrej koniunktury gospodarczej. W Małopolsce pracuje blisko 13 proc. emerytów.

 

Emeryci coraz częściej decydują się na podjęcie zatrudnienia. Pod koniec grudnia ubiegłego roku pracowało ich w Polsce ponad 747 tys., czyli 13,1 proc. ogółu osób pobierających emerytury. W ostatnich czterech latach liczba ta wzrosła aż o 30 procent. Sprzyja temu dobra sytuacja gospodarcza. Na tle Unii Europejskiej Polska ma obecnie jedną z najniższych stóp bezrobocia – 3,5 procent. Nadal jesteśmy jednak krajem o dość niskim wskaźniku zatrudnienia, zwłaszcza wśród osób starszych.

W Małopolsce pracuje 12,9 proc. emerytów. To blisko 61 tys. osób. Emeryci stanowią aż 5,4 proc. wszystkich zatrudnionych w województwie. Najwięcej seniorów w naszym województwie, bo aż 14,1 proc., pracuje w handlu i naprawach pojazdów. Dalej jest opieka zdrowotna i pomoc społeczna (12,6 proc.) oraz przetwórstwo przemysłowe (11,4 proc.). Wśród małopolskich emerytów popularna jest także branża edukacyjna, w której pracuje 9,6 proc. emerytów.

Średni wiek pracującego emeryta to ok. 66 lat, przy czym dla kobiet wynosi 65, a dla mężczyzn 67 lat. W tej grupie przeważają kobiety (56 proc. do 44 proc. mężczyzn). Takie odwrócenie prawidłowości z okresu wieku produkcyjnego może wynikać z wielu przyczyn. Jedną z nich zapewne jest to, że kobiety mają niższe świadczenia niż mężczyźni. Między innymi spowodowane jest to krótszym stażem pracy, choćby z powodu niższego o 5 lat wieku emerytalnego. Kobiety mają zatem większą motywację do uzupełnienia swoich dochodów.

Wśród pracujących emerytów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce największą grupą są osoby zatrudnione na umowę o pracę, które stanowią 39,2 proc. ogółu. Działalność gospodarczą prowadzi 29,2 proc. a osoby pracujące na umowę zlecenie – 25,8 procent.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.