21 kwietnia 2024
Aktualności

Spółki w dobrej kondycji? Radni biorą się za ocenę spółek komunalnych

Większość tarnowskich spółek miejskich zakończyła pierwsze półrocze 2017 dodatnim wynikiem finansowym, tylko trzy odnotowały straty – wynika z przygotowanego właśnie sprawozdania z ich działalności. W opinii prezesów spółek komunalnych, znajdujących się po sześciu miesiącach na minusie, nie ma powodów do niepokoju, a straty powinny zostać nadrobione. Czy sytuacja jest rzeczywiście tak dobra? To ocenią już niebawem radni podczas zbliżającej się sesji Rady Miejskiej.

W pierwszym półroczu 2017 najlepszy wynik finansowy – zysk, przekraczający 10 milionów złotych netto osiągnęło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które utrzymuje ceny energii cieplnej na niskim poziomie. To o ponad dwa miliony więcej niż w pierwszej połowie roku ubiegłego. Drugi pod względem wielkości dodatni wynik finansowy odnotowały Tarnowskie Wodociągi, które wypracowały zysk w wysokości ponad 2,6 miliona złotych netto. Łącznie dodatni wynik finansowy w pierwszej połowie roku osiągnęło siedem z dziesięciu tarnowskich spółek komunalnych. W trzech – Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych, Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym i w Zespole Przychodni Specjalistycznych – odnotowano straty.

ZPS zamknął pierwsze półrocze 2017 roku stratą w wysokości 244 tysięcy złotych. Jej powodem był wzrost kosztów, związany z oddaniem do użytku zmodernizowanej w grudniu 2016 roku części budynku przychodni przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie i zakupem w styczniu i w lutym niezbędnego wyposażenia medycznego i biurowego. Wydatki na te cele wyniosły w pierwszym półroczu ponad pięć milionów złotych.

– Na początku roku ponieśliśmy wyższe koszty, teraz, po siedmiu miesiącach jesteśmy na plusie. Uzyskaliśmy wynik dodatni brutto, netto jeszcze nie, bo płacimy podatek zaliczkowy.  Mamy płynność finansową, nie ma zagrożeń dla naszej działalności ani żadnych podstaw do obaw – podkreśla główna księgowa ZPS, Teresa Budzik.

PUK w pierwszym półroczu odnotował 394 tysiące złotych straty netto. Jej główną przyczyną jest bardzo późne rozpoczęcie w tym roku prac na drogach.

– Opóźnienie było spore, ale niezawinione przez nas, wynikało z warunków pogodowych i z charakteru zleconych prac. Do większości z nich potrzebna była masa na gorąco, która ze względów technologicznych jest  dostępna od połowy marca. Te pierwsze miesiące zaważyły na wyniku za całe półrocze – mówi Tomasz Gut, prezes PUK. Na wynik spółki wpłynęły również rosnące koszty wykonywania robót drogowych, kumulacja wydatków na naprawy i remonty sprzętu, która nastąpiła w pierwszym kwartale roku oraz koszty prowadzenia składowiska, które są wyższe niż opłaty za odbiór śmieci. – Sukcesywnie odrabiamy stratę, wkrótce będziemy na plusie – podkreśla prezes.

Jerzy Wiatr, prezes MPK tłumaczy, że w bieżącym roku firma realizuje mniej przewozów, a do straty, wynoszącej 217 tysięcy złotych przyczyniły się również ponadplanowy wzrost kosztów wynagrodzeń, ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów i cen paliwa.

– W odniesieniu do przychodów przedsiębiorstwa i jego aktualnej sytuacji finansowej strata nie stwarza żadnego zagrożenia dla płynności firmy i planów zakupu 40 nowych autobusów – podkreśla prezes Jerzy Wiatr.

W 2016 roku miasto Tarnów było udziałowcem (akcjonariuszem) w dziesięciu spółkach komunalnych, działających na terenie Tarnowa i okolic, w tym w siedmiu spółkach było jedynym właścicielem. Wszystkie zamknęły ubiegły rok dodatnim wynikiem finansowym. Osiągnęły przychody na łączną kwotę 279 milionów złotych, a wartość wypracowanego przez nie zysku była o blisko 27 procent wyższa, niż w roku 2015 i wyniosła 19 milionów złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.