20 czerwca 2024
Aktualności

Tarnów straci ponad 115 milionów złotych?

Eksperci Związku Miast Polskich, którego naszego miasto jest członkiem, opracowali dokument, który pokazuje, jak dużo pieniędzy tracą jednostki samorządu terytorialnego na rządowych zmianach w podatkach, wprowadzanych w latach 2019-2022. W przypadku Tarnowa jest to kwota ponad 115 milionów złotych.

Z podatku PIT, który wszyscy płacimy, 50% jest dochodem budżetu państwa, zaś drugie 50% wpływów z tego podatku trafia do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Poza podatkami i opłatami lokalnymi są to największe wpływy, które umożliwiają samorządom utrzymanie miast i zapewnienie mieszkańcom usług komunalnych na odpowiednim poziomie. Do 2019 roku wpływy z podatku PIT do samorządów były w miarę stabilne i wraz z bogaceniem się społeczeństwa rosły.

W tym czasie rząd rozpoczął serię daleko idących zmian w podatkach, które spowodowały zmniejszenie się wpływów z PIT do budżetów miast i gmin, bez zapewnienia rekompensat w odpowiedniej wysokości. Samorządowcy stanęli przed poważnymi problemami finansowymi, coraz częściej zaczęły pojawiać się głosy o centralizacji państwa i finansowym ubezwłasnowolnieniu samorządów.

Ostatnio eksperci Związku Miast Polskich opracowali zestawienie pokazujące spadek dochodów z podatku PIT w budżetach 355 miast i gmin. Jak to wygląda w przypadku Tarnowa?

W 2019 roku, w porównaniu z poprzednim, ubytek we wpływach z PIT wyniósł ponad 4,6 mln zł, w roku 2020 było to już ponad 14,6 mln zł, w roku 2021 ponad 18,2 mln zł, zaś ubytek w roku 2022 wyniesie ponad 47 mln zł. Prognozowany ubytek w roku 2023 (na podstawie danych Ministerstwa Finansów) ma wynieść ponad 73,5 mln zł. Skumulowany „czysty” ubytek PIT w latach 2019-2023 wyniesie więc łącznie ponad 158 mln zł. Po uwzględnieniu rządowych rekompensat (42 mln 258 tys. zł) w sumie (prognoza) wyniesie 115 mln 834 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.