25 lutego 2024
Aktualności

Tarnów walczy o miliony oraz czyste powietrze

Miasto złożyło wniosek o blisko 8 milionów złotych unijnego dofinansowania do projektu wymiany palenisk węglowych na piece ekologiczne – gazowe lub opalane biomasą. Wskazana we wniosku kwota mogłaby posłużyć do zlikwidowania do 2023 roku około 1200 z blisko 4800 pieców węglowych w Tarnowie. Opalane węglem i drewnem piece są głównym źródłem tak zwanej „niskiej emisji”, w efekcie której powstaje smog.

W Tarnowie przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń zdarzają się rzadziej, niż w innych małopolskich miejscowościach, nie oznacza to jednak, że problemu smogu nie ma. W 2015 roku średniodobowe dopuszczalne stężenia pyłu zawieszonego PM 10 były przekroczone przez 38 dni w roku, norma dopuszcza takich dni 35. Dla porównania – w 2011 roku “dni ze smogiem” było 82. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Tarnowie udało się zlikwidować blisko tysiąc pieców na paliwo stałe. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się na wymianę palenisk węglowych na ekologiczne, otrzymywali dofinansowanie ze środków budżetowych w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie. Jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu “Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie”, zostanie rozpatrzony pozytywnie, mieszkańcy będą mogli liczyć na dotacje w wysokości kilku tysięcy złotych do wymiany pieca, trwa przyjmowanie ankiet i deklaracji od chętnych. Rozstrzygnięcie  konkursu ma nastąpić do połowy bieżącego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.