19 czerwca 2024
Aktualności

Tarnowianin w elicie polskich inżynierów

Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Zakładów Mechanicznych w Tarnowie dr inż. Tadeusz Świętek został członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce. Jest ona stowarzyszeniem naukowym utworzonym w 1992 roku, skupiającym wybitnych twórców polskiej techniki – inżynierów.
Celem AIP jest wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii i przedsiębiorczości innowacyjnej oraz transferu technologii do praktyki gospodarczej, szerzenie kultury technicznej w dostosowaniu do strategii zrównoważonego rozwoju oraz promocja polskiej innowacyjności w kraju i zagranicą.

Kandydatura Tadeusza Świętka na członka zwyczajnego AIP została przegłosowana podczas Zgromadzenia Ogólnego Akademii Inżynierskiej w Polsce, które odbyło się w Domu Technika NOT w Warszawie. Wraz z tarnowianinem nowymi członkami Akademii zostali również prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik, prof. dr hab. inż. Roman Barlik, prof. dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. dr hab. inż. Lucjan Gucma, prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral, prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski oraz dr hab. inż. Sebastian Skrzypiec. Liczba członków zwyczajnych AIP jest ograniczona do 300 osób.

Dr inż. Tadeusz Świętek jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej – specjalność obrabiarki i urządzenia technologiczne. Doktorat uzyskał w 1997 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Jego praca zawodowa nierozerwalnie związana jest z Tarnowem. Po studiach przez 9 lat pracował w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Sprzętu Mechanicznego jako konstruktor, a następnie na podobnym stanowisku przez dwa lata zatrudniony był w Fabryce Silników Elektrycznych Tamel.

Po powrocie do swojego pierwszego miejsca pracy najpierw awansował na dyrektora technicznego Ośrodka. W 2012 roku objął analogiczne stanowisko w Zakładach Mechanicznych Tarnów, z którymi Ośrodek Badawczo Rozwojowy się połączył. Obecnie pełni funkcję dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego ZMT.

Tadeusz Świętek zainicjował i był współwykonawcą kilkudziesięciu znaczących programów naukowo-badawczo-rozwojowych dla polskiego przemysłu obronnego. W swoim dorobku posiada kilkanaście wdrożeń wyrobów specjalnych, jest autorem wielu patentów i projektów wynalazczych oraz autorem lub współautorem około 30 publikacji naukowych.

Przez 20 lat był współorganizatorem cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych na temat systemów obrony przeciwlotniczej i powietrznej. Jest niewątpliwie wybitnym specjalistą w zakresie konstrukcji i technologii uzbrojenia. Pełni także funkcję wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.