22 lutego 2024
Aktualności

Władze samorządowe gminy Zakliczyn stawiają na wszechstronny rozwój

Tegoroczny budżet inwestycyjny gminy Zakliczyn to już 31 mln zł, a przeszło 23 mln zł z tej kwoty to pozyskane środki zewnętrzne. Wydatki na inwestycje stanowią 35 procent wszystkich wydatków budżetu gminy. To absolutny rekord! A to nie wszystko. Kolejne pieniądze, głównie rządowe, cały czas spływają do zakliczyńskiej gminy i wszystko wskazuje na to, że inwestycji będzie jeszcze więcej.

– Tak przygotowujemy zadania do realizacji, aby nasza gmina była jak najbardziej przyjaznym miejscem do życia i zamieszkania. Dlatego stawiamy na wszechstronny rozwój, na różne dziedziny. Rozbudowujemy sieć wodociągową i kanalizacyjną, inwestujemy w infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, dbamy o infrastrukturę drogową, oświatową i sportową, ale także o kulturę i dziedzictwo historyczne. Budujemy mieszkania, aby młodzi ludzie mogli tutaj zostawać i z naszą gminą wiązać swoją przyszłość – wylicza burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Pierwszy „Polski Ład”

Z pierwszej edycji „Polskiego Ładu” dla samorządów gmina Zakliczyn otrzymała 10 mln zł. Inwestycje są w trakcie realizacji. Wykonywany jest chodnik ze ścieżką rowerową (ponad 2 km) przy drodze powiatowej Zakliczyn – Zdonia – Wola Stróska – Stróże – Filipowice. Koszt zadania to prawie 2 mln zł. Warto dodać, że z drugiej edycji „Polskiego Ładu” powiat tarnowski dostał rządowe pieniądze (4,1 mln zł) także na modernizację jezdni na tym odcinku. Wykonana zostanie tam m.in. nowa nakładka asfaltowa (ponad 4 km).

O nowe pomieszczenia edukacyjne i dydaktyczne rozbudowywana jest Szkoła Podstawowa w Stróżach. Koszt to prawie 1,7 mln zł. Budowana jest sieć kanalizacyjna w Zawadzie Lanckorońskiej, Roztoce, Zakliczynie, a wodociągowa w Gwoźdźcu, Melsztynie, Charzewicach, Zawadzie Lanckorońskiej i Roztoce. Koszt przedsięwzięcia to blisko 14 mln zł (6,5 mln zł z „Polskiego Ładu”, a pozostała kwota pochodzi ze specjalnej subwencji rządowej na inwestycje w gospodarkę wodociągową i kanalizacyjną).

Drugi „Polski Ład”

Z drugiego rozdania środków finansowych z „Polskiego Ładu” zakliczyńskiej gminie również przyznano 10 mln zł do wykorzystania. Przebudowany i wyremontowany zostanie budynek Ośrodka Zdrowia przy ul. Tarnowskiej 2 w Zakliczynie. Przygotowane zostaną pomieszczenia zarówno pod potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej, jak i pod gabinety specjalistyczne. Przewidywany koszt to około 3 mln zł, z czego 2,5 mln zł pochodzi z Polskiego Ładu.

Utworzony zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zakliczynie, w którym będą odbierane na przykład stare meble, opony czy zużyty sprzęt różnego rodzaju (2,5 mln zł z „Polskiego Ładu”). Każda gmina ma obowiązek posiadać takie miejsce. Obecnie na ten cel dzierżawiony jest teren od spółdzielni „Zakpol” przy ul. Grabina. Szacowany koszt budowy PSZOK to ok. 2,7 mln zł.

Za pozostałą kwotę z „Polskiego Ładu” wybudowany zostanie most w Bieśniku (na potoku „Paleśnianka”) oraz położone zostaną nowe nakładki asfaltowe na odcinkach dróg we wszystkich 24 miejscowościach gminy Zakliczyn (5 mln zł z „Polskiego Ładu”).

Mieszkania Plus

Dobiega końca budowa mieszkań komunalnych w Lusławicach. Inwestycja wykonana jest już w ponad 90 procentach. W tej chwili trwają ostatnie roboty wykończeniowe wewnątrz bloku.

W najbliższym czasie ogłosimy nabór na najem mieszkań. Będą się mogły starać o nie osoby o średnich dochodach, niemające zdolności kredytowej, ale mające zdolność do zapłaty czynszu – informuje burmistrz. – Odbiór całego zadania planujemy we wrześniu. Będzie do dyspozycji czterdzieści mieszkań o metrażu od trzydziestu metrów kwadratowych do przeszło pięćdziesięciu.

Opracowany został już tzw. gminny program mieszkaniowy. Aby starać się o mieszkanie w przypadku rodzin z dziećmi dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 2676 zł, a w przypadku pojedynczej osoby 3346 zł. Nie można być właścicielem budynku lub lokalu mieszkalnego. Program skierowany jest do mieszkańców gminy Zakliczyn. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Zakliczynie lokale mieszkalne w nowo wybudowanych budynkach wielorodzinnych w Lusławicach i w Paleśnicy nie będą przeznaczone na najem socjalny.

Zaawansowane są również roboty przy drugim bloku mieszkalnym – w Paleśnicy. Tam będzie 30 mieszkań do zagospodarowania. Wykonany został już strop nad partnerem.

Wybudowanie łącznie 70 mieszkań wyniesie blisko 15 mln zł. W przeszło 95 procentach są to środki rządowe, w tym z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zamek w Melsztynie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało dodatkowe pieniądze na piąty etap prac przy odbudowie średniowiecznego zamku w Melsztynie. Dzięki temu możliwe będzie jeszcze w tym roku wykonanie kolejnych dwóch kondygnacji wieży zabytkowej budowli do wysokości ponad 19 m.

Mury melsztyńskiego zamku systematycznie pną się do góry. Do tej pory wykonano cztery etapy prac budowlano-konserwatorskich za łączną kwotę blisko 1,7 mln zł. Wieża budowli podniesiona została już do wysokości 11,60 m. Warto przypomnieć, że gmina Zakliczyn 24 maja tego roku stała się właścicielem przeszło hektarowego terenu z odbudowywanym średniowiecznym zamkiem w Melsztynie.

Na piąty etap gmina otrzymała z ministerstwa w tym roku 740 tys. zł. Była to najwyższa dotychczasowa dotacja.

Wraz z wkładem własnym mieliśmy zabezpieczone na to zadanie 930 tys. zł. Najtańsza oferta przetargowa wyniosła jednak prawie 1,4 mln zł. Napisaliśmy więc pismo do MKiDN z prośbą
o zwiększenie dotacji, aby możliwe było podpisanie umowy z wykonawcą i jeszcze w tym roku wykonanie dwóch kondygnacji –
objaśnia Dawid Chrobak.

Z departamentu ochrony zabytków MKiDN nadeszła pozytywna odpowiedź. Tegoroczna dotacja na Melsztyn została zwiększona o 375 tys. zł i wyniesie 1 mln 115 tys. zł.

Dodatkowe pieniądze umożliwią konstrukcyjne domknięcie i zabezpieczenie tego zabytkowego obiektu. W przyszłym roku planujemy wykonanie dachu na wieży. Pomiędzy szczytem ścian wieży zamku a dachem przewidziana jest przestrzeń widokowa dla odwiedzających to miejsce mieszkańców i turystów  – dodaje burmistrz.

Przypomnijmy, że samorząd Zakliczyna przygotowuje się również do wznoszenia przypory wieży zamku, która będzie miała trzy kondygnacje z klatką schodową, a na szczycie znajdzie się także taras widokowy. Wartość tegorocznych prac budowlanych związanych z I etapem odbudowy przypory wieży wyniesie blisko 260 tys. zł. Gmina Zakliczyn otrzymała na ten cel już 100 tys. zł dotacji z budżetu województwa małopolskiego.

Dobiega ponadto końca budowa przy drodze na zamkowe wzgórze świetlicy wiejskiej, która pełnić będzie również funkcję punktu informacji turystycznej. Koszt inwestycji to kwota przeszło 700 tys. zł. Zadanie w całości finansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inne inwestycje

Realizowany jest drugi etap prac związanych z utworzeniem w Zakliczynie muzeum regionalnego. Wartość robót wynosi 577 tys. zł, a przebudowę oraz zmianę funkcji pomieszczeń budynku dawnego przedszkola przy ul. Jagiellońskiej kwotą 450 tys. zł dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum będzie przybliżać historię oraz tradycję regionu i Ziemi Zakliczyńskiej dzięki wystawom, prelekcjom oraz pokazom. Mają być tam organizowane wspólnie z innymi instytucjami związanymi z kulturą i edukacją różne wydarzenia przy wykorzystaniu nowych technologii. Będzie też pozyskiwać na swoje wyposażenie relikty przeszłości (część eksponatów jest już zgromadzonych w Zakliczyńskim Centrum Kultury).

Warto tutaj dodać, że gmina przejęła na własność zabytkowy budynek dawnego muzeum „Pod Wagą”, który znajduje się w centrum Zakliczyna na ul. Mickiewicza. Zachowany zostanie jako przykład dawnego budownictwa zakliczyńskiego – domów dziewięciosłupowych.

Urządzone zostało boisko sportowe w Faściszowej. Roboty kosztowały 427 tys. zł, w tym 213 tys. zł to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki (program „Sportowa Polska”), a 228 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Podpisana została umowa z wykonawcą na remont budynku dawnej szkoły pod potrzeby świetlicy wiejskiej w Bieśniku. Wartość 332 tys. zł, a 190 tys. zł to dotacja unijna z Urzędu Marszałkowskiego.

Ustabilizowane zostanie osuwisko w Faliszewicach. W ramach tego zadania położona zostanie nakładka asfaltowa na drodze głównej przez tę miejscowość. Koszt robót to 2,8 mln zł, a 2,2 mln zł na to przedsięwzięcie przyznał wojewoda małopolski z programu na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Przy drodze wojewódzkiej nr 980 w Charzewicach powstaje 600 metrów chodnika ze ścieżką rowerową (w kierunku Melsztyna). Wartość inwestycji to blisko 1,1 mln zł. Połowę tej kwoty pokrywa województwo małopolskie.

Rafał Kubisztal

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.