15 lipca 2024
Aktualności

Znamy kolejnych dyrektorów tarnowskich szkół

Zakończyły się konkursy na stanowiska dyrektorów ośmiu tarnowskich szkół oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej, przeprowadzone między 1 a 9 marca w Urzędzie Miasta Tarnowa. Wyłonieni przez komisje konkursowe kandydaci na dyrektorów obejmą swoje stanowiska 31 sierpnia 2017 roku. Dwa konkursy pozostały nierozstrzygnięte.

Kandydatem na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych został Krzysztof Kołaciński, który kieruje już placówką. Jego oferta była jedyną, jaka wpłynęła na konkurs. Komisja konkursowa wskazała jako kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych Andrzeja Bartnika, również jedynego kandydata i dotychczasowego dyrektora. W konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych wybrany został Jan Onak. Również on kieruje już placówką i jako jedyny stanął do konkursu. Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych pokieruje od września ponownie Magdalena Siedlik, a Zespołem Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych – Alicja Czerwińska – Franek, która pełniła obowiązki dyrektora tej placówki. Wskazaną przez komisję kandydatką na dyrektora XVI Liceum Ogólnokształcącego jest Ewa Witecka, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego – Krzysztof Zeliaś, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – Renata Mielak. Szkołą Podstawową nr 3 pokieruje Leszek Marek, który był jej dyrektorem do 2012 roku. Komisja wybrała go spośród trójki kandydatów do stanowiska dyrektora.

Bez rozstrzygnięcia pozostały konkursy na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego i Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej. Dotychczasowy dyrektor IV LO, Marek Smoła, który jako jedyny złożył ofertę w konkursie, nie zdobył wymaganej większości głosów komisji konkursowej, a do konkursu na kierowanie specjalistyczną poradnią nie wpłynęła żadna oferta. W tych dwóch przypadkach prezydent Tarnowa może na 10 miesięcy powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora dotychczasowemu zastępcy dyrektora lub – w uzgodnieniu z kuratorium oświaty – powierzyć je wybranej osobie – poza dotychczasowym dyrektorem – na lat 5.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.