25 kwietnia 2024
Aktualności

Honorowy Obywatel Tarnowa świętuje dziś rocznicę przyjęcia sakry biskupiej

Biskup Władysław Bobowski, honorowy obywatel Tarnowa, odchodzi dziś 43. rocznicę święceń biskupich.

Biskup Władysław Bobowski urodził się 19 marca 1932 r. w Tropiu. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, 23 czerwca 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Parafii Ryglice, był katechetą w Tarnowie (1961-1962). Równocześnie podjął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie otrzymał tytuł doktora teologii oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W latach 1969-1975 pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Przez 30 lat (1969-1999) był wykładowcą teologii życia wewnętrznego.

Sakrę biskupią przyjął w katedrze tarnowskiej w dniu 2 lutego 1975 r. z rąk ówczesnego biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Jako biskup przez wiele lat troszczył się o stałą formację duchową kapłanów oraz osób konsekrowanych, koordynował pracę Duszpasterstwa Rodzin oraz nieprzerwanie przez 30 lat pełnił obowiązki wikariusza generalnego. Zainicjował „Wakacjami z Bogiem”, czyli akcję organizowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z naszej diecezji. Dzięki Jego zaangażowaniu w tarnowskiej diecezji powstała Dziewczęca Służba Maryjna, której kręgi nieustannie wchodzą kolejne dziewczęta. W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcję: przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Młodzieży (1983-94), wiceprzewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Turystycznego, członka Komisji ds. Zakonnych oraz członka Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

W uznaniu wybitnych zasług dla społeczności miasta Tarnowa i ziemi tarnowskiej, za długoletnią pracę wzmacniającą rolę Kościoła w Diecezji Tarnowskiej, za troskę o duszpasterstwo młodzieży w skali Polski i Diecezji, za wrażliwość na potrzeby biednych i potrzebujących – Rada Miejska w Tarnowie 20 czerwca 2007 r. nadała biskupowi Władysławowi Bobowskiemu Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa. Nie jest to jednak jedyne tego typu wyróżnienie. W ślad za Tarnowem, honorowe obywatelska księdzu biskupowi przyznały gmina Ryglice (2008) i gmina Gródek nad Dunajcem (2011). Biskup Bobowski otrzymał także Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” (2010).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.